AR Solutions otrzymał certyfikat IMP3ROVE
wydany przez European Innovation Management Academy

IMP3ROVE to uznane przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji narzędzie badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Standardy oceny w oparciu o metodę IMP3ROVE stosowane są na całym świecie (w ponad 100 krajach).
Dzięki przeprowadzeniu takiego audytu uzyskaliśmy raport zawierający analizę benchmaringową, dającą możliwość porównania się na tle przedsiębiorstw z danej branży i pozycjonowanie przedsiębiorstwa na tle liderów krajowych i europejskich.
Ujawniło się nasze mocne i strategiczne podejście do zagadnień innowacji.
Wiemy też na jakich działaniach mocniej się skupić i w którym kierunku podążać.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate