Największe wyzwania w branży lotniczej

Zapotrzebowanie na kadry

Według prognoz IATA w 2037 roku na całym świecie liczba przewożonych pasażerów podwoi się w stosunku do stanu obecnego i wyniesie az 8,2 mld. Rośnie bowiem zarówno ruch pasażerski jak i towarowy ruch lotniczy. Tego rodzaju wzrost jest prognozą ogromnego zapotrzebowania na nowych pracowników, w tym także specjalistyczną kadrę.

W branży transportu lotniczego jest około 65 mln. miejsc pracy na całym świecie ale ta liczba będzie systematycznie wzrastać – prognozy mówią o kolejnych 100 mln. Zapotrzebowanie dotyczy pracowników różnego szczebla – pilotów i załogi pokładowej, obsługi naziemnej czy mechaników. Jak wynika z raportu ZDG TOR   Zapotrzebowanie na techników lotniczych wzrośnie do 769 tys. na całym świecie. Lotnictwo będzie potrzebować 804 tys. nowych pilotów i 914 tys. członków personelu pokładowego. W Polsce już teraz w branży i na jej potrzeby pracuje 40 tys. osób.

– W kontekście kadr sytuacja w branży lotniczej jest dużym wyzwaniem. Dynamika przyrostu usług w tym sektorze, wzrastająca liczba przewozów i pasażerów linii lotniczych i przewozów zdecydowanie wykracza poza aktualne możliwości rynku pracy
mówi Marcin Opaliński, prezes zarządu LS Airport Services i LS Technics.

Bezpieczeństwo

Nagłe wyłączenie z eksploatacji maszyny, na przykład w wyniku wystąpienia awarii samolotu, choćby drobnej usterki, powoduje duże komplikacje dla linii lotniczych. Opóźnienia w ruchu lotniczym, opłaty postojowe oraz konieczność reorganizacji lotów dla pasażerów a także potencjalnie konieczność wypłaty odszkodowań czy rekompensat pasażerom. Jednocześnie branżę lotniczą cechuje wysoka priorytetyzacja bezpieczeństwa i ochrony pasażerówzatem każda najmniejsza usterka musi zostać naprawiona a bezawaryjność maszyny dokładnie sprawdzona.

Punktualność i satysfakcja klientów

Średni współczynnik punktualności polskich lotnisk w czerwcu 2019 wyniósł prawie 77% Pomimo że wynik jest o 4,6% lepszy niż w poprzednim badaniu nadal nie zadowala wielu klientów linii lotniczych. Opóźnienia w zakresie wykonania jednego zadania zaburza terminowość całego procesu a także uruchamia kolejne procedury, jakich należy dopełnić.

Nowe rozwiązania dla przemysłu lotniczego

Wspomaganie w zakresie wykonywania zadań

Rzeczywistość rozszerzona wspomaga pracowników zaangażowanych we wszelkie procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne. Umożliwia zorganizowanie zadań oraz dopilnowanie wyznaczonych standardów. Pozwala także w dobry sposób kontrolować jakość, mierzyć efektywność oraz dostosowywać się do zmian zachodzących w ramach różnych procesów.

Organizacja pracy

Częstym problemem obecnym w branży lotniczej jest ten związany z organizacją pracy. Każdy pracownik ma do wykonania mnóstwo zadań, w związku z czym ich ilość może prowadzić do chaosu organizacyjnego, wynikającego np. z braku odpowiedniej priorytetyzacji. Znajduje to odzwierciedlenie w skali makro, widocznego w ostatecznej szybkości wykonywanych zadań, zachodzących procesów oraz ich jakości.

AR Solutions pozwala na usystematyzowanie zadań pracowników poprzez rozplanowanie ich a także odpowiednią priorytetyzację. Użycie  modłu Zadań w formie Checklist i zastosowanie okularów AR lub aplikacji mobilnej pozwala pracownikom swobodnie pracować i jednocześnie wypełniać wyznaczone standaryzowane procedury.

Za ich pośrednictwem okularów i aplikacji AR Solutions serwowane są uporządkowane informacje tekstowe i multimedialne dotyczące czynności, których pracownicy muszą się podjąć. Pokazywane są one bezpośrednio na przedmiocie działań, czyli na widoku rzeczywistym w formule krok po kroku. To sprawia, że mogą działać w oparciu o procedurę bez konieczności sięgania po papierowe wersje instrukcji.

Checklisty indywidualnie przeprowadzają użytkownika przez cały proces, umożliwiając mu jego całkowite i samodzielne ukończenie. To z kolei zwiększa  jakość wykonywanej pracy i jednocześnie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

Możliwości zastosowania rzeczywistości rozszerzonej w branży lotniczej
  • Interaktywne szkolenie pracowników kładące nacisk na praktykę i współpracę z innymi członkami załogi.
  • Wspomaganie procesów zdalnych, tych związanych z serwisowaniem i naprawą oraz  innymi aspektami wymagającymi konsultacji z ekspertami z zewnątrz.
  • Poprawa organizacji pracy, wraz z dokładnym planowaniem zadań, sporządzaniem usystematyzowanych checklist i dostępem do kontekstualnych informacji.
  • Szkolenie nowej kadry
  • Kontrolowanie wydajności, produktywności oraz jakości.

Przemysł lotniczy coraz chętniej sięga po rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej, dostrzegając potencjał w zakresie implementacji procedur bezpieczeństwa, szybkości czasu reakcji i zredukowaniu czasu napraw  i inspekcji konserwacyjnych, które jednocześnie zmiejszają downtime maszyny. Branża ta również niesie nowe obszary zastosowań dla rozszerzonej rzeczywistości.  Wdrożenie AR do branży lotniczej wpływa zdecydowanie na organizowanie pracy oraz sposóby korzystania z usług serwisowych, realizacji szkoleń wdrożeniowych oraz uzupełnianie potrzeb kadrowych oraz podnoszenia kompetencji pracowniczych.

 

Udostępnij

Czytaj inne


patronate