Inteligentne rozwiązania dla służby zdrowia

Implementacja rozwiązań z zakresu rzeczywistości rozszerzonej korzysta z coraz mocniej zaznaczającej się pozycji telemedycyny na rynku, wznosząc ją na nowy poziom.  Rozwiązania AR Solutions umożliwiają wsparcie prowadzenia specjalistycznych procedur medycznych oraz diagnostyczno-leczniczych, dla zespołów medycznych, lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin.

Kluczowe korzyści AR Solutions dla branży medycznej
  • Zapewnianie zgodności z procedurami medycznymi – podążanie za instrukcją krok po kroku
  • Korzystanie bez użycia rąk – swobodna praca w warunkach sanitarnych
  • Współpraca między zespołami i specjalistami – dostęp do konsultacji z lekarzami, którzy nie są aktualnie na miejscu zdarzenia
  • Bieżący dostęp do informacji – dokumentacja wspierająca proces decyzyjny
  • Szybkie przesyłanie informacji między zespołami – przesyłanie plików, wyników badań pacjenta, dokumentacji medycznej itp.
  • Wsparcie dla zespołów ratunkowych pracujących bez lekarza, ośrodków profesjonalnej opieki medycznej, jak również w sytuacjach, w których brakuje jakiegoś specjalisty
  • Rejestrowanie przebiegu zdarzenia, np. na miejscu wypadku oraz wprowadzanie danych z procedury medycznej np. objawów pacjenta

Lekarze specjaliści nie zawsze są dostępni, gdy wymaga tego sytuacja. Koszty systemu opieki medycznej wzrastają, gdy zachodzi konieczność relokowania specjalistów oraz powoduje opóźnienia w świadczeniu niezbędnej pomocy lekarskiej. Wykorzystanie rozwiązania AR Solutions opartego na inteligentnych okularach i technologii rozszerzonej rzeczywistości pozwala niwelować te ryzyka, oraz zmniejszać wpływ ograniczeń związanych z mobilnością lekarzy i specjalistów. Praca z wykorzystaniem narzędzi AR Solutions w wielu przypadkach umożliwi szybsze udzielenie profesjonalnej pomocy medycznej, jak również o wyższej jakości.

Moduł zadań oraz zaimplementowanie procedur w formie Checklist, prowadzących użytkownika krok po kroku, pozwala na dokładne wykonanie procedury medycznej z zachowaniem standardu jakości i bezpieczeństwa. Zdalne konsultacje z ekspertami na żywo umożliwiają szybsze podejmowanie decyzji, gdzie kluczowe jest natychmiastowe działanie.

Wykorzystanie sprzętu w formie wyświetlaczy przykaskowych zapewnia swobodę działania personelu medycznego, obsługę bez użycia rąk za pomocą komend głosowych.  Ruchome ramię z wyświetlaczem pozwala na dopasowanie ustawień, nie ogranicza pola widzenia a użytkownik może z niego korzystać wtedy, gdy jest mu potrzebne, bez konieczności zdejmowania całego urządzenia.

Streaming wideo oraz nagrywanie operacji i procedur medycznych, w szczególności dla szpitali klinicznych, mogą zostać wykorzystane na cele szkoleniowe czy konferencje, gdzie obraz z kamery ukazuje perspektywę operatora. Pozwala to również łączyć chirurgów i studentów, w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu na świecie.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate