Możliwości AR Solutions dla branży energetycznej

Rzeczywistość rozszerzona pozwala na znacznie skuteczne egzekwowanie standardów operacyjnych oraz pomaga uniknąć przerw podczas prac i zmniejszać liczbę wypadków. W związku z tym bezpieczeństwo pracowników jest należycie utrzymane a nawet zwiększane, wraz ze spadkiem liczby błędów i redukcją czasów przestoju operacji, które często są bardzo kosztowne.  Urządzenia AR mogą być używane w potencjalnie niebezpiecznych środowiskach, takich jak tereny zagrożone wybuchem czy łatwopalnym gazem.

Sprzęt AR
  • daje pracownikom bezpieczną opcję noszenia w czasie wykonywania operacji, bez użycia rąk.
Aplikacja
  • pozwala na transformację cyfrową w przedsiębiorstwie, w zakresie procedur, schematów, instrukcji, dostępnych dotąd w formie tradycyjnej, papierowej i umożliwia pracownikom korzystanie w czasie rzeczywistym i w miejscu wykonywania zadania.
Platforma
  • Umożliwia zebranie, gromadzenie danych, pozwalających na analizy wydajności, do celów zarządzania oraz monitorowania jakości oraz produktywności.

 

Przemysł stoi w obliczu braku wykwalifikowanych pracowników i starzenia się siły roboczej, co spowoduje utratę specjalistycznej wiedzy. AR daje umożliwia pracownikom terenowym dostęp do specjalistów, łącząc ich z ekspertami, którzy mogą udzielać wskazówek w czasie rzeczywistym i udzielać konsultacji zdalnych, w celu należytego wykonania obowiązków lub rozwiązania wykrytego problemu.

Informacje uzyskane z urządzeń AR mogą być przechowywane jako wytyczne dla przyszłych prac, ułatwiając w ten sposób podejmowanie decyzji biznesowych a także tworzeniu szkoleń, nowych wytycznych, standardów i procedur. Dzięki rzeczywistości rozszerzonej pracownicy stają się biegli w obowiązkach znacznie szybciej, a tym samym braki w zakresie wykwalifikowanej kadry są sukcesywnie uzupełniane.

Rozwiązywanie problemów i dostęp do zdalnych ekspertów
  • Konsultacje audiowizualne pomiędzy zespołem specjalistów Pionu Wiertniczego w biurze z inżynierami i kierownikami wiertni, pracującymi w terenie przy otworze.
  • Lepsza koordynacja kluczowych i krytycznych operacji pomiędzy biurem a pracownikami terenowymi oraz większa przejrzystość wykonywanych prac.
  • Skrócenie czasu przestoju wiertni i napraw sprzętu, dzięki szybszemu podejmowaniu decyzji.
  • Zmniejszenie ryzyka błędu, zwiększenie dyscypliny organizacyjnej dzięki zwizualizowanym procedurom krok po kroku, w formie potwierdzanych list kontrolnych.

Nie zawsze w trakcie trwania operacji są na miejscu pracownicy, którzy mają specjalistyczną wiedzę techniczną, pozwalającą sprawnie zdiagnozować i rozwiązać problem jaki wystąpił. Operacje w sektorze energetycznym są niezwykle skomplikowane i potrzeba niejednokrotnie wielu ekspertów z różnych dziedzin, aby dany proces przeanalizować i zaproponować skuteczne rozwiązanie. Eksperci techniczni z innych lokalizacji muszą być często angażowani, gdy potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

Zdalna współpraca umożliwia technikom na miejscu kontakt z ekspertami, którzy mogą pomóc w diagnozie, naprawie części bądź rozwiązaniu problemu, które wcześniej wymagały sprowadzenia osoby na miejsce. Pomoc może być zatem natychmiastowa, udzielona w czasie rzeczywistym, znacznie przyspieszając znalezienie rozwiązania. Umożliwienie zdalnej współpracy ekspertów z pracownikami terenowymi umożliwia zmniejszać koszty koniecznych podróży i relokowania ekspertów a także zmniejszać faktyczny czas przestojów.

Efektywne raportowanie i zarzadzanie zasobami.

Dzięki zcentralizowanemu modelowi raportowania platformy AR Solutions, operacje sektora energetycznego są wspierane w zakresie zarzadzania incydentami, odstępstwami od procedur, które są cennym źródłem wiedzy i mogą służyć kadrze zarządzającej do ulepszania procesów, poszukiwaniu optymalizacji. Pracownicy terenowi mogą pozostawić komentarze w incydentach i zbudować bazę wiedzy. Urządzenia wyposażone w zintegrowaną platformę AR Solutions pozwolą agregować dane, które posłużą do analizy produktywności i podnoszenia jakości oraz bezpieczeństwa. Wykresy będą stanowić wizualizację potencjalnych obszarów wymagających zmian i usprawnień.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate