W dobie wysokiej konkurencyjności przedsiębiorstw ważne jest, aby organizacje posiadały wydajne procesy i zoptymalizowane zarządzanie przepływem pracy. Szeroka implementacja rzeczywistości rozszerzonej (AR) nabiera tempa w wielu branżach, z których jedną z największych beneficjentów jest produkcja przemysłowa.

Od smartfonów i tabletów po elementy wyposażenia, takie jak zestawy słuchawkowe, inteligentne okulary czy urządzenia przenośne, technologia AR stale się rozwija i dostosowuje do wymagań zróżnicowanych branż przemysłu. Koncentrując się na ulepszaniu środowiska realnego w czasie rzeczywistym, AR zapewnia dodatkowe informacje o otoczeniu i obiektach w nim zawartych. Sprzęt oparty na AR, taki jak urządzenia nasobne, może w czasie rzeczywistym nakładać informacje cyfrowe (tekst, głos lub wideo) na pole widzenia użytkownika, uwalniając jego ręce od papierowych schematów, instrukcji czy checklist.

Kosztowne awarie

Awaria sprzętu i urządzeń o znaczeniu krytycznym skutkuje przestojem, który nie tylko wpływa na rentowność przedsiębiorstwa, ale może również skutkować zatrzymaniem produkcji i całych kluczowych projektów. Wykonywanie napraw w terenie jest czasochłonne i kosztowne. Prowadzi to do utraty przychodów, czy zaufania klientów i partnerów biznesowych. Rzeczywistość rozszerzona (AR) może zmienić sposób, w jaki przedsiębiorstwo reaguje w celu skutecznego rozwiązywania problemów, zapewniając jednoczesne zdalne wsparcie ekspertów i dostęp do dokumentacji na miejscu wystąpienia zdarzenia. AR może wspierać branże wrażliwe na awarie i błędy ludzkie, takie jak produkcja i wydobycie, zwiększając produktywność pracowników terenowych, poprzez zwiększony transfer wiedzy w przedsiębiorstwie.

Rzeczywistość dostosowana do przemysłu

Implementacja odpowiedniego software’u zintegrowanego z urządzeniami nasobnymi umożliwia technikom serwisowym dostęp do informacji, tworzenie powiadomień i zleceń pracy, przeglądanie instrukcji i dokumentów, co może poprawić produktywność, wydajność, a nawet bezpieczeństwo pracy. AR Solutions jest interaktywną platformą pozwalającą na korzystanie z cyfrowych wskazówek nanoszonych za pośrednictwem urządzeń rzeczywistości rozszerzonej na realne środowisko pracy (naprawy, inspekcje, kontrole, zdalne szkolenia pracowników), dedykowaną branżom energetycznej, lotniczej, motoryzacyjnej, serwisowej, medycznej oraz podmiotom implementującym założenia przemysłu 4.0.

Efektywny system produkcji

Rzeczywistość rozszerzona (AR) jest częścią tego, co staje się znane jako system realizacji produkcji, całego – nowego świata możliwości zwiększenia wydajności i konkurencyjności zakładu. Dzięki pełnemu dostępowi do wszystkich danych w czasie rzeczywistym z bazy danych przedsiębiorstwa, AR zapewnia interaktywne „okno” na wszystkie informacje, dzięki czemu operatorzy, pracownicy, technicy, inżynierowie procesu i menedżerowie mogą dokładnie zobaczyć, co się dzieje lub co należy zrobić, w czasie rzeczywistym i otrzymać intuicyjnie cyfrowe wsparcie przez wszystkie operacje. Mogą oni także uzyskać dostęp do wszelkich informacji z bazy w dowolnym miejscu i czasie za pomocą smartfonów, tabletów lub, w celu zapewnienia maksymalnej wydajności bez użycia rąk, okularów AR, sterowanych za pomocą komend głosowych i ruchu głowy.

Przyszłość zoptymalizowanej produkcji

Nasza akceptacja nowych rozwiązań technologii cyfrowych w połączeniu ze zwiększoną wydajnością, jaką oferuje rozszerzona rzeczywistość dla operacji produkcyjnych, może oznaczać, że AR stanie się wkrótce jedynym sposobem interakcji z urządzeniami produkcyjnymi.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate