Globalny rynek przemysłowej rzeczywistości rozszerzonej (AR) odnotuje ogromny 45% CAGR w latach 2021-2026, wynika z raportu ResearchAndMarkets.com. Według badaczy, rynek prawdopodobnie wzrośnie ze względu na takie czynniki, jak rosnące zapotrzebowanie na zmniejszenie złożoności przepływu pracy i jej optymalizację, w połączeniu z rosnącą potrzebą implementowania technologii do śledzenia, identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych. Ponadto rozszerzona rzeczywistość jest przydatna w montażu, modernizacji, naprawie linii produkcyjnych oraz tworzeniu i optymalizowaniu procesów produkcyjnych.

Opłacalne korzyści płynące z AR mogące zwiększyć wzrost rynku

Rzeczywistość rozszerzona oferuje opłacalne rozwiązanie do rozwijania umiejętności, ponieważ eliminuje potrzebę korzystania ze środowiska fizycznego poprzez naśladowanie rzeczywistych scenariuszy za pomocą technologii. Na przykład wykorzystanie rzeczywistych urządzeń do szkolenia techników jest procesem bardziej kosztownym i nierzadko niebezpiecznym. Dlatego wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości może pomóc w obniżeniu kosztów szkolenia poprzez zapewnienie wirtualnych scenariuszy. W związku z tym zapotrzebowanie na rozszerzoną rzeczywistość w branżach z sektora przemysłu także znacząco wzrasta.

Wpływ COVID-19

Nagły wybuch pandemii COVID-19 poważnie wpłynął na gospodarkę światową ze względu na normy dotyczące dystansu społecznego, ograniczenia w podróżowaniu i mniejszą liczbę pracowników w miejscu pracy. Jednak zaawansowane technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona, mogą pomóc w sytuacjach kryzysowych, umożliwiając firmom zachowanie ciągłości produkcji czy minimalizować straty. Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację przedsiębiorstw nawet o ​​trzy do pięciu lat.

Potrzeba transformacji

Transformacja cyfrowa, w tym cyfryzacja istniejących procesów oraz rozwój nowych i cyfrowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, jest jednym z głównych trendów we współczesnym biznesie i zwiększa zapotrzebowanie na dostawców technologii i usług. Pandemia zmusiła przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych narzędzi umożliwiających pracę zdalną, zarządzanie podażą i popytem oraz zachowanie konkurencyjności. Dostawcy wspierają transformację, które obejmują już nie tylko rozwój i wdrażanie technologii, ale całą działalność i organizację przedsiębiorstw. 

Technologie przyszłości przemysłu

Według ekspertów, technologiami często używanymi w transformacji cyfrowej w 2021 r. były automatyzacja i analityka. Przy niedoborach kadrowych, automatyzacja oszczędziła czas i wysiłek poświęcony na rutynowe zadania. Analiza dostarczyła informacji pozwalających lepiej zarządzać łańcuchami dostaw i produkcji. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji lub uczeniu maszynowym konwertowały dane z wielu źródeł w celu przewidywania przestojów i stosowania środków samonaprawialnych, aby im zapobiec. Rzeczywistość rozszerzona usprawniła przepływ danych w  organizacji i umożliwiła szeroką i bezpieczną współpracę kadr. AR Solutions to innowacja, która ma charakter produktowy, procesowy oraz organizacyjny. Rozwiązanie jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa. AR Solutions jest interaktywną platformą pozwalającą na korzystanie z cyfrowych wskazówek nanoszonych za pośrednictwem urządzeń rzeczywistości rozszerzonej na realne środowisko pracy (naprawy, inspekcje, kontrole, zdalne szkolenia pracowników), dedykowaną branżom implementującym założenia przemysłu 4.0.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate