W każdej firmie, nastawionej na rozwój, jednym z kluczowych strategicznych obszarów jest obserwowanie i analizowanie trendów i zmian w biznesowym otoczeniu. Coraz silniejszym czynnikiem, który już nie może pozostać niedostrzegalny, jest postępująca rewolucja cyfrowa, zwana również mianem czwartej rewolucji przemysłowej czy też nadejściem ery przemysłu 4.0. Zmiany jakie za nią postępują daleko dalej aniżeli poza pojęcia tradycyjnie rozumianego przemysłu.

Odbudowa gospodarki w kryzysie pandemii oraz wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw – to główne priorytety stawiane przez ekspertów branżowych dla przemysłu. Innowacje i nowe technologie mają za zadanie wspierać biznes w realizacji tych celów, a także stanowić odpowiedź na wyzwania, z jakimi przychodzi się mierzyć na wymagającym rynku pracownika i klienta końcowego. Niewątpliwie sytuacja epidemiczna wymogła transformację w kierunku procesów cyfrowych oraz zwiększyła wykorzystanie nowych technologii w organizacjach. Przedsiębiorstwa muszą trzymać rękę na pulsie, jeśli chcą rozwijać się w tempie narzuconym przez założenia przemysłu 4.0.

Innowacje wymagają odwagi biznesowej

Nowości technologiczne budzą duże zainteresowanie wśród grona liderów innowacji, ale sam proces ich implementacji na szeroką skalę zwykle wiąże się z obawami osób decyzyjnych. Skutkuje to zwłoką we wdrażaniu rozwiązań, które przynoszą realne korzyści dla przedsiębiorstw przemysłowych. Poprawa wydajności, optymalizacja procesów i procedur, wzrost konkurencyjności firmy – to tylko kilka aspektów, które może nieść za sobą wykorzystanie technologii rzeczywistości rozszerzonej w przemyśle. AR usprawnia model funkcjonowania fabryki między innymi poprzez redukcję ryzyka wystąpienia błędów, możliwość zdalnej interwencji specjalisty czy zwiększone możliwości szkolenia pracowników z wykorzystaniem obrazów, komend i schematów wyświetlanych w czasie rzeczywistym na urządzeniach i infrastrukturze obiektu, dzięki inteligentnym urządzeniom przykaskowym, sterowanym bez konieczności użycia rąk. Pracownik zyskuje więc możliwość skupienia się na poprawnym wykonaniu zadania, ze wsparciem cyfrowej checklisty, która minimalizuje wystąpienie zdarzenia niepożądanego lub niebezpiecznego.

Szerszy wymiar Twojej organizacji

Zastosowań rzeczywistości rozszerzonej w przemyśle jest wiele – od poprawy wydajności, poprzez zwiększony transfer wiedzy i szkolenia kadr czy automatyzację i cyfryzację papierowych procesów. Ponadto, rozwija się coraz szybciej, choćby dzięki wdrażaniu sieci 5G, która zwiększa przepustowość i obniża koszty komunikacji internetowej, wykorzystywanej w technologii AR. Również obecnie dostępny sprzęt, który łączy świat rzeczywisty z cyfrowym i wirtualnym, jest już na tyle zaawansowany i ergonomiczny, że stała się ona przyjazna dla samych użytkowników.

Jedną z głównych cech produktu AR Solutions jest chociażby jego elastyczność w procesie implementacji. Rozwiązanie – inteligentna platforma wyposażona w narzędzia analityczne oraz odpowiednio dobrany  sprzęt AR – jest szyte na miarę i może zostać dopasowane do wskazanych przez przedsiębiorstwo paramentów i celów wykorzystania. Produkt może służyć do szkoleń pracowników w trudnych warunkach, gdzie należy do minimum zredukować ryzyko wystąpienia błędów. Gdzie indziej wykorzystany zostanie jako narzędzie optymalizacji procesu – na przykład zwiększenia precyzji linii montażowej i optymalizacji jej produktywności. Jeszcze inna organizacja doceni korzyści eksploatacji zdalnego eksperta asystującego z dowolnego miejsca w Polsce w konserwacji lub naprawie kluczowego urządzenia. Dzięki temu można zmniejszać częstość występowania przestojów i nieproduktywnych roboczogodzin.

Rzeczywistość rozszerzona w transformacji cyfrowej

Nie możemy już mówić o incydentalnym wykorzystaniu AR w przemyśle – przedsiębiorstwa na całym świecie z powodzeniem stosują takie rozwiązania w logistyce, konserwacjach i naprawach czy wzmacnianiu potencjału kadr. Podobnie jak poprzednie “rewolucje” tak i ta, której obecnie jesteśmy świadkami, czyli czwarta rewolucja przemysłowa niesie nie tylko zwiększenie produktywności i wydajności ale również zmianę w sposobie myślenia o sposobacj produkcji i metodach pracy. Dziś czwarta rewolucja przemysłowa jest już podstawą transformacji cyfrowej wielu firm a rzeczywistość rozszerzona znajduje w nich soldiną pozycję.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate