Dostęp do wiedzy pracowników ma kluczowe znaczenie dla utrzymania produktywności i wydajności, ponieważ procesy produkcyjne stają się coraz bardziej złożone, a rynek doświadczonej kadry pozostaje w ciągłym deficycie. Aby walczyć z niedostatecznymi zasobami, przedsiębiorstwa przemysłowe wyposażają pracowników pierwszej linii w rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej (AR), aby za pierwszym razem i we właściwy sposób rozwiązywać codzienne problemy pracy.

Za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub zestawu słuchawkowego z systemem AR, zdalna pomoc umożliwia technikom terenowym lub operatorom fabryk kontaktowanie się z ekspertami w danej dziedzinie i rozwiązywanie problemów poprzez wspólne spojrzenie na ich środowisko pracy, uzyskanie wskazówek ekspertów w czasie rzeczywistym oraz wprowadzenie adnotacji cyfrowych, które AR nakłada na obiekt fizyczny. Zdalna pomoc z rozszerzoną rzeczywistością to nowa technologia, która umożliwia ekspertom z dowolnego, nawet odległego miejsca, wizualne prowadzenie i współpracę z technikami terenowymi.

Rozszerzona pomoc zdalna

Oryginalna koncepcja pomocy zdalnej opiera się na możliwości technika do korzystania ze zdalnego połączenia i tymczasowego przeglądania lub sterowania komputerem lub urządzeniem mobilnym poprzez sieć lub Internet, w celu rozwiązywania problemów z oprogramowaniem. Zdalna pomoc w rozszerzonej rzeczywistości rozwija tę koncepcję i wykorzystuje AR i strumień wideo, aby połączyć eksperta z lokalizacją w której wykonywane jest dane zadanie. Umożliwia to przedsiębiorstwom zdalne rozwiązywanie problemów ze sprzętem — płynnie łącząc świat fizyczny i wirtualny. Tego typu interwencja jest bardziej wydajna, niż komunikacja słuchowa, gdyż rozszerzając rzeczywistość wizualnie demonstruje pożądane działanie, umożliwiając pracownikowi terenowemu szybsze zrozumienie i wykonanie instrukcji.

Redukcja nieproduktywnych roboczogodzin.

Zdalna pomoc z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości ma szeroki zakres zastosowań biznesowych i wykorzystywana jest w wielu branżach przemysłu. Specjaliści mogą korzystać ze zdalnej pomocy AR, aby szybciej identyfikować i rozwiązywać typowe problemy techniczne z odległych lokalizacji, bez potrzeby przemieszczania się na miejsce. Dzięki temu realnie zmniejszone jest ryzyko przestoju i nieproduktywnych godzin, które należałoby przeznaczyć na transport eksperta.

Dostęp do bazy wiedzy organizacji

W warunkach terenowych, ekspert zdalnie za pomocą technologii AR przekazuje wszystkie niezbędne dane i instrukcje w ręce techników w czasie rzeczywistym. AR może pomóc pracownikom na miejscu uzyskać natychmiastowy dostęp do zdalnych ekspertów w razie potrzeby, usprawnić proces ich aktywności w terenie, szybko przeprowadzić niezbędne naprawy, a nawet pomóc komunikować się ze wsparciem zewnętrznym.

Przewiduje się, że rynek rzeczywistości rozszerzonej będzie wart 80 miliardów dolarów do 2025 r., przyszłość wydaje się obiecująca dla myślących przyszłościowo firm, które wdrażają te rozwiązania. AR Solutions dostarcza technologię opracowaną i w pełni przystosowaną do wymagań branży przemysłowej 4.0.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate