Jak wynika z analiz naukowych błędy ludzkie są przyczyną 30–70% awarii mających miejsce w takich dziedzinach, jak przemysł, transport, diagnostyka techniczna, medycyna czy wojsko. Rzeczywistość wirtualna (VR) pomaga je znaleźć, zanim produkcja zacznie się i ucierpi. Tymczasem na hali produkcyjnej rozszerzona rzeczywistość (AR) pomaga pracownikom montować części w krótszym czasie, przy mniejszej liczbie błędów, a jednocześnie umożliwia inspektorom kontroli jakości wyłapywać występujące błędy i minimalizować ich ryzyko.

Planowanie produkcji  

Produkcja składa się z dwóch krytycznych faz – planowania, jak wyprodukować produkt, a następnie wykonania tego planu. Wiodący producenci stosują w obu punktach technologie rzeczywistości rozszerzonej. Ponieważ AR umożliwia badanie modeli 3D w naturalnej skali, problemy w projektowaniu produktu i związanych z nim procesach produkcyjnych można łatwiej wykryć. Proces uwzględniający rzeczywistość mieszaną (MR) umożliwia kilkudziesięciu osobom jednoczesne przeglądanie i komentowanie modeli, ułatwiając ekspertom ds. produkcji dołączenie do ich kolegów projektantów i inżynierów w celu przeglądania modeli, identyfikowania problemów i uzgadniania poprawek na długo przed rozpoczęciem produkcji. To jednak nie jedyne zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w minimalizowaniu błędów.

AR ułatwia montaż

Po rozpoczęciu produkcji rozszerzona rzeczywistość (AR) pomaga pracownikom na hali produkcyjnej wykonywać zadania szybciej i dokładniej. Wciąż w wielu fabrykach pracownicy używają wielu papierowych dokumentów i checklist, wyjaśniających każde zadanie, które muszą wykonać. Sprzyja to występowaniu pomyłek skutkujących błędami ludzkimi. Oprogramowanie AR może korzystać z przemysłowych systemów informacyjnych producenta, a następnie dostarczać je w formie cyfrowej tak, aby pomóc pracownikom w pracy.

Sprawna kontrola jakości

Po zakończeniu produkcji inspektorzy sprawdzają pracę uzbrojeni w tablety, a nie papier dzięki rzeczywistości rozszerzonej. Inspektor kontroli jakości może także obserwować montaż bezpośrednio za pomocą tabletu, porównując zbudowany obiekt z zaprojektowaną cyfrową makietą. Dzięki tym innowacjom bardzo szybko można dostrzec różnice i błędy.

Zdalny ekspert

Technologia rzeczywistości rozszerzonej sprawdza się nie tylko na linii produkcyjnej, ale także w przebiegu konserwacji i napraw wymagających specjalistycznych kompetencji czy w codziennej obsłudze skomplikowanych procesów, dla których wcześniej obowiązywały papierowe, rozbudowane checklisty i instrukcje.  Rozwiązanie zapewnia cyfryzację tych materiałów i – co równie istotne – oprócz kontroli nad poprawnością wykonywanych kroków, daje pracownikowi możliwość użycia obydwu rąk podczas wykonywania zadania. Dodatkowo dzięki technologiom łączności video zapewnia dostępność specjalisty, który może nadzorować cały proces z nawet najbardziej oddalonego miejsca. To samo narzędzie wspiera także rozwój kompetencji, pozwalając na specjalistyczny nadzór podczas praktycznego szkolenia pracowników czy, a być może przede wszystkim minimalizując przestoje i ryzyko nieproduktywnych roboczogodzin wynikających z transferów specjalistów pomiędzy oddalonymi lokalizacjami.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate