Przedsiębiorstwa przemysłowe inwestują w cyfryzację fabryk w odpowiedzi na dynamiczne zmiany rynku, jednak wciąż nie dysponują odpowiednim, wykwalifikowanym zapleczem kadrowym, który mógłby wspierać tę transformację. Tymczasem nowe technologie stosowane w urządzeniach produkcyjnych będą coraz bardziej wymagały unikalnych umiejętności od osób je obsługujących. Aby przemysł mógł się rozwijać, konieczne jest wypełnienie luki w kompetencjach.

Jak wynika z badań opublikowanych przez Komisję Europejską, brak podstawowych kompetencji cyfrowych występuje głównie wśród techników (22%), robotników wykonujących proste i rutynowe czynności (21%) oraz pracowników biurowych (17%). Z kolei deficyt zaawansowanych umiejętności cyfrowych cechuje głównie sprzedawców (18%), techników (17%), operatorów maszyn (17%), pracowników biurowych (16%) i robotników (15%). Natomiast niedobór kompetencji specjalistycznych występuje przede wszystkim u robotników (18%) i techników (16%).

Rozwój kompetencji, nie tylko cyfrowych

W szkoleniu kadry może pomagać m.in. rozszerzona rzeczywistość (AR). Nakłada ona wirtualne elementy, takie jak schematy, filmy instruktażowe czy checklisty, na rzeczywiste środowisko pracy. Tym samym nie tylko skraca czas i efektywność szkolenia – czyniąc je precyzyjnym i zarazem atrakcyjnym wizualnie, ale też zwiększa bezpieczeństwo dla pracowników i zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Zwłaszcza w warunkach podwyższonego ryzyka.

Kosmiczna technologia dla przemysłu

Immersyjny postęp technologiczny wykracza daleko poza zastosowania komercyjne i konsumenckie, mogąc przekształcić skomplikowane treści przemysłowe w żywe, realistyczne doświadczenia. Szkolenia w wirtualnej rzeczywistości są stosowane od wielu lat, z doskonałymi wynikami we wszystkich aspektach rozwoju precyzyjnych kompetencji astronautów, pilotów czy personelu wojskowego. Obecnie branże takie, jak paliwowa czy energetyczna, które muszą zachować i zinstytucjonalizować wiedzę swoich pracowników oraz skutecznie utrzymać doskonałość operacyjną, zwróciły się do modeli rzeczywistości rozszerzonej, aby wspierać szkolenia w miejscu pracy w zakresie szeregu krytycznych funkcji i zadań. Rozwój w tym sektorze będzie tylko nasilał się w przyszłości.

Skrócenie czasu nabywania kompetencji

Jednym z głównych celów szkolenia opartego na symulacji z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej jest skrócenie czasu nabywania kompetencji oraz jak najefektywniejsze przekazanie wysokiego poziomu umiejętności, wiedzy  i świadomości sytuacyjnej każdemu członkowi zespołu. Immersyjne systemy szkoleniowe wykorzystujące technologię AR stawiają pracowników w centrum wykonywanego zadania, aby ugruntować i przećwiczyć podstawowe umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji zakładu czy urządzenia. Odkładając na bok podręczniki i arkusze informacyjne, szkolący się mają również większą szansę na zachowanie informacji.

Rozwiązanie dostosowane do wyzwań

AR Solutions dostarcza rozwiązanie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych – dzięki modułowi eksperta połączonemu z bazą danych organizacji i komunikatorem, rozwój kompetencji kadry może być prowadzony nie tylko zdalnie – bez konieczności ściągania specjalistów z odległych lokalizacji, ale także on site – na dowolnie wybranym urządzeniu czy linii produkcyjnej.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate