Postęp technologiczny wprowadził do miejsc pracy wiele użytecznych narzędzi rozwoju kompetencji. Rzeczywistość rozszerzona to tylko jedna z technologii wnoszących wkład w profesjonalny rozwój społeczeństwa. Sposoby wykorzystania tej technologii stają się coraz bardziej dostępne, a jej obecność w miejscu pracy może być nieoceniona z wielu powodów.

Korzyści ze szkolenia w wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej

Szkolenia z użyciem AR w miejscu pracy może poprawić rozwój umiejętności zarówno nowych, jak i doświadczonych pracowników. Dodatkowo AR może zwiększyć zaangażowanie zespołu i poprawić świadomość bezpieczeństwa, obniżyć koszty szkoleń czy zoptymalizować zasoby niezbędne do wzmacniania potencjału kadr. Rzeczywistość rozszerzona zapewnia możliwość praktycznej nauki w ustrukturyzowany, interaktywny sposób, zwiększając zaangażowanie pracowników. Dzięki urządzeniom fizycznym stażyści i juniorzy na przykład, mogą ćwiczyć czynności zawodowe w czasie rzeczywistym we własnym tempie i bez presji ze strony klientów, menedżerów i oczekiwań dotyczących wydajności. Niektóre sytuacje w pracy są obarczone ryzykiem wystąpienia błędów krytycznych, a szkolenie w takich warunkach niebezpieczne. AR pozwala nowym pracownikom ćwiczyć te zadania bez ryzyka obrażeń lub spowodowania zagrożenia. Zdarza się również, że wysoki stopień skomplikowania procedur czyni nabywanie umiejętności wyjątkowo trudnym. Krzywe uczenia się są wysokie dla wielu zawodów, nawet dla osób z odpowiednim wykształceniem. Symulacja jako rodzaj praktycznej nauki pozwala więc uczestnikom szkoleń zorientować się jak rzeczy powinny działać i jak sobie radzić, gdy coś pójdzie nie tak. Kursanci mogą poświęcić więcej czasu na wszechstronne zrozumienie materiału.

Zalety szkoleń z AR 

Istnieje wiele innych zalet wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej w szkoleniu pracowników, wśród nich wymienić można wzrost motywacji młodych pracowników do lepszego poznania działalności zawodowej i firmy, ponieważ dzięki innowacyjnej technologii jest to bardziej pomysłowe i ekscytujące doświadczenie, czy zwiększenie potencjału szkoleń, nawet dla doświadczonych pracowników. Dzięki technologii szkolenia mogą być również dostępne na żądanie, korzystanie z AR może także zachęcić i pomóc uczestnikom szkolenia ugruntować informacje, wiedzę i umiejętności oraz co bardzo istotne – pomóc w zmniejszeniu zależności od doświadczonego personelu, który ma więcej czasu by wykonywać swoje podstawowe zadania służbowe.

Trening z AR w praktyce

Wiele sektorów już korzysta z rzeczywistości rozszerzonej. Nawet branża detaliczna wykorzystuje AR do symulacji skomplikowanych interakcji z klientami. Przede wszystkim jednak innowacyjna technologia AR pojawia się w medycynie i lotnictwie, a także w produkcji i wojsku. AR daje przemysłowi lotniczemu sposoby na zobaczenie schematów części na rzeczywistych modelach i łatwy dostęp do skomplikowanych instrukcji. Podobnie jak w medycynie, niektóre z tych technologii mogą pomóc w przygotowaniu praktykantów do rzeczywistych sytuacji w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach.  Dzięki możliwości szybszego przejścia od teorii do praktyki branża produkcyjna czerpie duże korzyści z technologii AR. Zestawy przykaskowe mogą dostarczać instrukcje krok po kroku w czasie rzeczywistym i umożliwiać trenerom przekazywanie informacji zwrotnych podczas szkoleń. Niektóre technologie AR wykorzystują także polecenia głosowe, obrazy i filmy. Współpraca z innymi pracownikami jest również możliwa dzięki dzieleniu się postępem pracy przez inteligentne okulary AR.

Odpowiedź na braki kadrowe

Obecne wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorstwa przy wdrażaniu AR do zastosowań szkoleniowych, zazwyczaj obejmują ograniczenia związane z technologią. AR Solutions dostarcza rozwiązanie dopasowane do wymagań przemysłu. Istnieje wiele sposobów na wprowadzenie AR do miejsca pracy w celach szkoleniowych i rozwoju kompetencji kadr. Jest to element niezbędny wobec sytuacji na rynku z ogromnym deficytem specjalistów.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate