Jak wynika z analiz branżowych, w Polsce może brakować nawet 200 tysięcy wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie, ze względu na specyfikę działalności przedsiębiorstw przemysłowych, występuje duże ryzyko przestojów lub nieproduktywnych roboczogodzin. Blisko 60% wypadków przy pracy spowodowanych jest czynnikiem ludzkim – tu także AR może w znacznym stopniu zredukować ryzyko wystąpienia błędów.

Według danych GUS, ok. 30% przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce o liczbie pracujących 50 i więcej ponosi nakłady na działalność innowacyjną i tylko ok. 14%, gdy skala zatrudnienia jest niższa. Jednocześnie eksperci branżowi podkreślają, jak istotne jest wdrażanie innowacji, by zapewnić konkurencyjność polskich firm. Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej to odpowiedź na wyzwania przemysłu i polskich przedsiębiorstw: deficytu specjalistów, potrzeby ciągłej optymalizacji procesów i minimalizowania kosztów, w tym tych, wynikających z przestojów i utraty produktywności oraz redukcji ryzyka i występowania błędów.

Technologia AR Solutions odpowiada na wyzwania i realnie przyczynia się do optymalizacji czasu pracy zespołu – mówi Wojciech Chrzanowski, CEO AR Solutions. – Obniżenie kosztów, wzrost produktywności, lepsza alokacja zasobów ludzkich i skrócony transfer wiedzy w organizacji czy zwiększenie bezpieczeństwa, to tylko część korzyści, jakie niesie za sobą inwestycja we wdrożenie tej innowacji. Tym samym dajemy polskim biznesom możliwość implementacji rozwiązań, z których korzystają najbardziej zaawansowane podmioty na świecie  – dodaje Chrzanowski.

Technologia rzeczywistości rozszerzonej oferuje szerokie spektrum rozwiązań, które dają różne możliwości, ale ściśle wiążą się ze stopniem ingerencji świata cyfrowego w realny. Z uwagi na specyfikę operacji biznesowych, prowadzonych zwłaszcza w ciężkim przemyśle, technologia ta wymaga odpowiedniego dopasowania.Rozwiązania o niskim stopniu immersyjności i uproszczonym procesie wdrożenia wraz z przystosowaniem do systemów przedsiębiorstwa przemysłowego, wydają się być najbardziej optymalnie i zyskują aprobatę ze strony przedstawicieli przemysłu.

Wówczas rozwiązanie, takie jak platforma AR Solutions, może stanowić wsparcie dla skomplikowanych procesów, redukcji nieproduktywnych roboczogodzin czy ryzyka wystąpienia błędów w sektorach takich, jak paliwowy, energetyczny, górniczy, lotniczy, motoryzacyjny, chemiczny czy produkcja metali.

Inteligentne urządzenia nasobne, przystosowane do noszenia na głowie lub kaskach ochronnych, zintegrowane z interaktywną platformą AR Solutions, wyposażoną w dashboard i moduł analityczny oraz usługa doradztwa wdrożeniowego – wspierają przedsiębiorstwo i zespół w wykonywaniu skomplikowanych procedur i procesów. Dodatkowo może zmniejszać ryzyko wystąpienia istotnych pomyłek czy krytycznych uszkodzeń sprzętu i infrastruktury. Poprzez interaktywny komunikator rozwiązanie wspiera zespoły pracowników, dając im zdalne wsparcie specjalisty, niezależnie od miejsca wystąpienia zdarzenia.

Interaktywna platforma AR Solutions umożliwia nakładanie cyfrowych elementów, wykorzystując checklisty, instruktaże, zadania czy schematy – za pośrednictwem np. okularów, wyświetlaczy przykaskowych lub smartfonów i tabletów – na realne środowisko pracy. Rozwiązanie wspiera pracowników w obszarach takich, jak naprawy, inspekcje, kontrole, procedury montażowe czy zdalne interwencje specjalistów i szkolenia pracownicze.

Niski stopień augmentacji, czyli wpływu świata cyfrowego na odbiorcę, pozwala na zachowanie komfortu użytkownika i minimalizuje obawy związane z włączeniem nowoczesnych technologii w miejscu pracy. Kompleksowa platforma AR Solutions udostępnia narzędzia wspierające rozwój biznesu i transformację w kierunku Przemysłu 4.0.

Oferta AR Solutions, oprócz kompleksowej implementacji usługi, zapewnia także możliwość wdrożenia technologii w wersji DEMO– we wskazanym przez klienta obszarze do testów oraz przeprowadzenie audytu innowacji, który zidentyfikuje potencjał przedsiębiorstwa i zweryfikuje optymalny zakres i potencjalne korzyści wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej.

Udostępnij

Czytaj inne


patronate